Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Jsou wallboxy bezpečné?

Bezpečnost je na prvním místě

Když hovoříme o wallboxech, tedy zařízeních sloužících k nabíjení elektrických vozidel, je bezpečnost samozřejmě klíčovým faktorem. Je důležité si uvědomit, že výrobci wallboxů jsou povinni splňovat přísné bezpečnostní normy a předpisy. Při výběru wallboxu je proto vhodné důkladně prověřit certifikace a dodržování bezpečnostních standardů daného výrobce.

Certifikace a normy

Při výrobě wallboxů se využívají nejmodernější technologie a materiály, které splňují přísné normy a certifikace v oblasti bezpečnosti elektrických zařízení. Wallboxy jsou testovány a certifikovány nezávislými institucemi, které ověřují jejich dodržování bezpečnostních předpisů. Mezi hlavní certifikace, které se týkají bezpečnosti wallboxů, patří například certifikace CE, TÜV nebo IEC.

Technická bezpečnost

Samotný design a technické provedení wallboxu jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko nebezpečí. Wallboxy jsou vybaveny různými ochrannými prvky, jako jsou pojistky, bezpečnostní relé, izolace vodičů nebo ochranné kryty. Dále jsou vždy předřazeny proudovým chráničem a jističem. Tyto prvky zajišťují ochranu jak před elektrickým zkratem, přetížením, tak před nebezpečným dotykem pro uživatele či nebezpečným zemním poruchovým proudům.

Protipožární bezpečnost

Vzhledem k tomu, že wallboxy pracují s elektrickou energií, je také důležité zohlednit protipožární bezpečnost. Výrobci wallboxů musí splňovat přísné požární normy a předpisy, aby minimalizovali riziko požáru. K tomu slouží různé prvky, jako jsou například ochranné kryty, termoregulace či detekce požáru.

Bezpečnostní příslušenství

Kromě samotného wallboxu je také důležité dbát na bezpečnostní příslušenství, které s ním souvisí. To zahrnuje například správně namontované a uzemněné přívodní kabely, správně umístěné a zabezpečené zásuvky, a také používání kvalitních nabíjecích kabelů s odpovídajícím průřezem vodičů. Správná instalace a správné používání příslušenství jsou zásadní pro zajištění bezpečnosti při používání wallboxu.

Závěr

Pokud se ptáte, zda jsou wallboxy bezpečné, odpověď je ano. Pokud jsou vyrobeny a certifikovány podle přísných bezpečnostních norem a standardů, mohou být bezpečně používány ke každodennímu nabíjení elektrických vozidel. Je však důležité vybírat kvalitní výrobce, provádět správnou instalaci a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a doporučení. Součástí instalace wallboxu je povinná revizní zpráva, kde pověřený revizní technik posuzuje bezpečnost dané elektro - instalace. 

V SECTRONu prodáváme jen zařízení, které splňují všechny povinné parametry. S produkty českých výrobců OlifeEnergyMyBox a odbornou instalací a revizí se nemusíte při používání wallboxů obávat.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů