Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

RFID

(18)

RFID v dnešní době zažívá obrovský nárůst a začíná se objevovat v mnoha oblastech průmyslu i běžného života. Pojmem RFID rozumíme souhrnné označení pro technologii radiofrekvenční identifikace. Jedná se tedy o bezkontaktní identifikaci pomocí rádiových vln na různé vzdálenosti. RFID technologie umožňuje identifikaci téměř jakéhokoliv objektu pomocí dat, které jsou uložené v tzv. RFID tagu. Tento RFID tag není nic jiného než čip vybavený anténou, který je schopný data vysílat i přepisovat. RFID tagy jsou dostupné v mnoha provedeních, které se liší svým tvarem i použitým materiálem. Nejznámější příklad RFID tagu je lepící etiketa. V průmyslu se RFID zařízení často využívají k sledování zásob a materiálů. Skladování a distribuce mohou být efektivnější, když se jednotlivé položky vybaví RFID tagem, který lze snadno načíst při pohybu zboží. To usnadňuje monitorování skladových zásob a minimalizuje chyby spojené se sledováním.


RFID (Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci) je technologie identifikátorů a zařízení k nim přidružených, sloužící k bezkontaktnímu přenosu informace. RFID technologie je obdobou systémů čárových kódů, k jejichž načtení není potřeba optický člen a tudíž ani přímá viditelnost.

Řazení

Podkategorie

Hardwarová část RFID technologie se skládá ze čtečky, k ní připojených antén pro vysílání a přijímání signálu s kódem a RFID tagů, které nesou číselnou informaci pro označení zboží v obchodě, logistice nebo výrobě. Každý RFID tag obsahuje unikátní identifikátor a další informace, které mohou být uloženy na čipu. 

Výhodou RFID technologie proti čárovým kódům je jejich rychlost čtení. Čtečka RFID dokáže načíst stovky kódů během sekundy, oproti načítání jednoho čárového kódu po druhém. Bez problému tak můžete načíst všechny výrobky v přepravním boxu pouhým průchodem čtecím rámem s RFID anténami. Identifikační kódy lze také v průběhu procesu měnit. 

Odvětví, kde je možno RFID technologie využít je mnoho, namátkou skladové hospodářství, evidence zaměstnanců, evidence zdravotnického a biologického materiálu, evidence zvířat na farmách, půjčovny, logistika a výrobní procesy.

Co je za tím?

Jak už ze samotného názvu RFID vyplývá, jedná se o identifikaci pomocí rádiových vln. Princip fungováni se mírně liší v závislosti na výběru aktivního nebo pasivního RFID tagu. V případě pasivního tagu, čtečka periodicky vysílá elektromagnetické vlny. V případě, že se v dosahu nachází pasivní RFID tag, energie vlny je využita k nabití kondenzátoru tagu a ten je tak schopen odeslat odpověď. Pasivní čipy dokážou vysílat buď jedno číslo (elektronické číslo produktu EPC), určené při jejich výrobě, nebo disponují navíc ještě dodatečnou pamětí, do které lze zapisovat další informace.

Aktivní tagy se používají méně často než pasivní systém RFID. Jejich výroba je nákladnější i náročnější a tagy navíc obsahují zdroj napájení. Hlavním rozdílem je tedy schopnost neustále vysílat svou identifikaci. Aktivní RFID čipy kromě svého identifikačního čísla mají většinou prostor i pro další informace, které dokáží ukládat nebo odesílat spolu s identifikačním číslem.

Oba typy RFID tagů však uchovávají tzv. EPC, co je unikátní 96 bitové číslo, které (z hlediska logistiky a obchodu) může být přiděleno každému jednotlivému konkrétnímu kusu zboží. EPC o délce 96 bitů dokáže nabídnout dostatečný číselný prostor pro všechny výrobce.

Jaké RFID známe?

Pro technologii RFID jsou dostupná 3 frekvenční oblasti a to dlouhé vlny, krátké vlny a ultra krátké vlny.

Oblast dlouhých vln odpovídá frekvenci 125 kHz a je typická nízkými rychlostmi přenosu dat. Konstrukce RFID systému v této oblasti je relativně finančně nenáročná a systém je odolný, pokud jde o vliv kovů či kapalin, přičemž se z tohoto důvodu používají k identifikaci zvířat, ale setkáme se s ním i při identifikaci pomocí čipu, například při vstupu do budovy. Tento RFID systém dokáže fungovat na přibližně 10 cm.

Oblasti krátkých vln pro RFID systémy odpovídá frekvenční oblast 13,56 MHz. RFID systémy operující v této oblasti se vyznačují vysokými rychlostmi přenosu dat. Jelikož se jedná o oblast krátkých vln je možné využít leptané nebo tištěné antény, co umožnuje použití nejrůznějších RFID tagů. Nejznámější tagy v této oblasti mají tvar karty. Příkladem RFID systému v oblasti krátkých vln může být monitoring docházky do zaměstnání pomocí identifikačních karet. Tento RFID systém dokáže fungovat na přibližně 1 metr.

Poslední oblast a teda oblast ultra krátkých vln je vyznačována velmi vysokými rychlostmi přenosu dat i velmi vysokým dosahem. Konkrétní frekvence pro RFID systémy se však liší v závislosti na oblasti. Pro Evropu je dostupná oblast 868 MHz. Díky kratším délkám vln postačí jako anténa dipól, co výrazně usnadňuje výrobu a příznivě ovlivňuje i cenu. RFID tagy pro tuto jsou dostupné v mnoha provedeních, které se liší svým tvarem i použitým materiálem. RFID systémy pracující v této frekvenční oblasti se hojně využívají v nejrůznějších odvětvích průmyslu, ale setkáváme se s nimi i v běžném živote např. při běžných nákupech. Při správné konfiguraci a výběru komponentů tento RFID systém dokáže fungovat až do vzdálenosti 10 metrů.

Konkrétní využití RFID?

V průmyslu se RFID zařízení často využívají k sledování zásob a materiálů. Skladování a distribuce mohou být efektivnější, když se jednotlivé položky vybaví RFID tagem, který lze snadno načíst při pohybu zboží. To usnadňuje monitorování skladových zásob a minimalizuje chyby spojené se sledováním.

Systém RFID může být implementován takřka do jakékoli oblasti průmyslu. Zavedením RFID můžeme získat:

  • zpětnou dosledovatelnost výroby
  • sledování realizace objednávek v reálném čase
  • minimalizaci chyb, snížení nákladů
  • rychlý a snadný přístup k informacím o zboží
  • monitoring osob
  • správa zásob
  • správa dodavatelských řetězců

O využití RFID technologie v různých oborech jsme se rozepsali v článku na našem blogu.

Více informací o RFID technologii ve formě PDF prospektu.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů