Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Nakládání s elektroodpadem

Víte jak správně naložit s elektroodpadem?

My Vám poradíme!

Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsného odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané výrobky. Například baterie a akumulátory.

Více se dočtete v přiložených dokumentech. Stačí jen kliknout na vybraný text, který Vás přesměruje na PDF dokument. 

Zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení


Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory. Zároveň je tím bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporujeme v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve skladu.

Projekt naší firmě také umožňuje bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu. Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů