Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Dotace: Program ELEKTROMOBILITA (2. část)

předchozím článku jsme se zminili o možnostech získání příspěvku na pořízení elektrického vozu a dobíjecí stanice. V tomto pokračování se podíváme, co vám můžeme v SECTRONU nabídnout.  

SECTRON je odborným partnerem pro řešení nabíjení elektromobilů 

V SECTRONu se zabýváme komplexním řešením nabíjení elektromobilů, od posouzení potřeby zákazníka, výběru vhodné dobíjecí stanice, obhlídky místa realizace, vypracování cenové nabídky pro konkrétní instalaci, samotnou instalaci, zajištění revizní správy, zaškolení a následnou technickou podporu. 

Ne vždy je robustní řešení pro zákazníka vhodné. Za malé omezení požadavků se dá dosáhnout značných investičních i následných provozních úspor. To se může týkat jak instalací AC nabíjecí stanice místo DC stanice, tak navýšení rezervovaného příkonu v objektu ze strany dodavatele elektrické energie a s tím souvisejících měsíčních poplatků.  

Příkladem může být požadavek zákazníka na DC rychlonabíjecí stanici pro dvě vozidla zásobování. Zákazník chce, aby vozidlo bylo nabito do 30 minut a mohlo ráno vyjet na pravidelný rozvoz zboží. Po konzultaci ale víme, že vozidla přes noc parkují v objektu firmy, a celou noc tak mohou využít pomalé AC nabíjení. Vhodnou variantou je tak jeden Doublebox s výrazně nižní pořizovací cenou proti DC nabíjecí stanici a v objektu není ani potřeba zvýšit rezervovaný příkon budovy. 

Naší prioritou je nabízet kvalitní zařízení s modulárním řešením a snadným servisem přímo na místě instalace. Kromě robustní a odolné konstrukci, které nevadí venkovní instalace a povětrnostní vlivy jsou výhodou také běžně dostupné vyměnitelné komponenty samotné stanice. Odpadá tak nutnost servisovat stanice u dodavatele nebo výrobce, případně měnit celou základní desku.  

Typy dobíjecích stanic pro dotační program ELEKTROMOBILITA 

Nabízené dobíjecí stanice českého výrobce OlifeEnergy obsáhnou veškeré portfolio současných dobíjecích řešení na trhu: 

  • Wallbox – AC dobíjecí stanice s jedním nabíjecím bodem o výkonu 22 kW v provedení se zásuvkou nebo intergrovaným kabelem 
  • DoubleBox - AC dobíjecí stanice s dvěma nabíjecími body o výkonu 2×22 kW v provedení se zásuvkami nebo intergrovanými kabely 
  • AC stojanová ndobíjecí stanice - robustní řešení dvou nabíjecích bodů s nabíjecím výkonem 2×22 kW a dvěmi integrovanými kabely 
  • DC stojanová dobíjecí stanice - robustní rychlodobíjecí stanice o nabíjecím výkonu v rozmezí dle konfigurace od 40 do 60 kW, vybavená jedním nebo dvěmi nabíjecími body s integrovanými kabely 

Stanice podporují dynamické řízení nabíjení, které inteligentně balancuje aktuální situaci v rámci celého objektu a zabraňuje vybavení jističe v případech vyšších odběrů v závislosti na denních špičkách (začátek pracovní doby a spouštění výrobních strojů apod.). 

Dobíjecí stanice OlifeEnergy je možno připojit do OlifeEnergy Cloudu a vzdáleně monitorovat využití sbíjecích stanic, sledovat spotřebu elektrické energie pro následné vyúčtování, propojit více stanic v rámci jedné společnosti na více pobočkách do jednoho systému a také provádět vzdálenou správu a nastavení stanic z jednoho místa. 

Jak podat žádost a kde požádat o úvěr 

Prvním krokem, poté co se rozhodnete program ELEKTROMOBILITA využít je výběr vozu a dobíjecí stanice. Od prodejce získáte nabídkovou cenu a s tou jdete do banky nebo leasingové společnosti požádat o úvěrovou smlouvu. V SECTRONU jsme zjišťovali, které banky poskytují komplexní služby svým klientům při nákupu dobíjecí stanice.  Nejlépe připraveni jsou v ČSOB a Unicredit Bank. Rádi vám poradíme i my v SECTRONu. 

Se sjednanou úvěrovou smlouvou už můžete podat žádost Národní rozvojové bance, která žádost vyhodnotí. Poté následuje čerpání zaručeného úvěru, doplacení vozidla a stanice a můžete požádat NRB o vyplacení příspěvku dotace na svůj účet. 

Veškeré potřebné formuláře pro žádosti i další informace o programu ELEKTROMOBILITA najdete na stránkách Národní rozvojové banky (https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/ nebo https://www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/elektromobilita/) 

Proč přemýšlet ve firmě o elektromobilech 

Nejčastějším názorem, proč nejsou elektromobily ve flotile vhodné je na prvním místě cena elektromobilů a dále pak dojezd.  

Na první pohled ale srovnáváme tabulkové údaje z ceníků a technických parametrů. Nebere se zřetel na skutečnou situaci ve firmě, jako je denní využití služebních aut, možnost jejich nabíjení, vyjednaná cena nákupu elektrické energie v rámci firmy, plán firmy investovat do vlastních obnovitelných zdrojů elektrické energie, dlouhodobé náklady na provoz firemní flotily atd. 

Jeden příklad: víme, že firemní dodávka stojí určitou částku a její elektrická varianta je o 40 % dražší. Ta první ujede na plnou nádrž 900 km a ta elektrická jen 250 km. Zde je argument jasný. Spalovací vůz musí být výhodnější.  

Skutečnost ve firmě je ale ta, že při denním rozvozu ujede dodávka 180 km. Ráno vyjede a kolem druhé hodiny odpoledne se vrací do firmy a zůstává tam do rána do dalšího rozvozu. Parkuje tak 16 hodin na jednom místě. Firma má již instalovanou FVE elektrárnu pro vlastní potřebu. Firma vyrábí své výrobky v dopoledních hodinách, kdy je auto na rozvozu. Výrobní proces končí přibližně s návratem elektromobilu zpět do firmy. Velkou část roku tak vozidlo stihne využít přebytky z FVE výroby, kdy již není energie potřebná pro provoz strojů. Firma má také sjednán nákup energie za spotové ceny. Do rána je tedy dostatek času a vlastně i levné energie na pomalé dobití vozidla na dalších 180 km rozvozu. Vozidlo má palivové náklady blížící se nule. 

Další úspory se týkají servisních nákladů. Servisní intervaly jsou prodlouženy a netýká se jich výměny oleje, rozvodů, DPF filtrů, vstřikovačů, aj. Elektromotor je vlastně bezúdržbový. Prodlužuje se interval výměny brzdových destiček, elektromobil využívá systém rekuperace pro 90 % běžného brždění. 

Kvalitní baterie současných elektromobilů dosahují životnosti až 1 000 000 km. V té době už bude elektromobil zastaralý. Životnost baterií proto nemusíme vůbec brát jako argument pro nepořízení elektromobilu. 

Vyšší náklady pro výběr elektromobilu oproti konvenčnímu spalovacímu se nám protnou už v jednotkách let. Po tomto bodě už je elektromobil pro firmu výhodnější.  

A to jsme doposud nevzali do diskuze nulové lokální emise a hlavně nesrovnatelně lepší uživatelský komfort řízení elektromobilu.   

Uvažujete o pořízení dobíjecí stanice nebo máte nějaké další dotazy. V SECTRONu jsme připraveni vám představit možnosti elektromobility. Kontaktovat nás můžete e-mailem  (obchod@sectron.cz) nebo telefonicky +420 556 621 030. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů