Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Dotace: Program ELEKTROMOBILITA (1. část)

V  březnu bylo spuštěno přijímání žádostí do záručního programu ELEKTROMOBILITA, kde Národní rozvojová banka poskytuje firmám a podnikatelům uvěrové záruky pro pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice s příspěvkem na jejich pořízení (dotace na elektromobil). 

Program je financován z prostředků Národního plánu obnovy-plánu reforem a investic České republiky financovaných v rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU.    

Cíl programu 

Cílem programu ELEKTROMOBILITA je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie a ČR (např. Zelená dohoda pro Evropu, Národní akční plán čisté mobility) podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit penetraci trhu vozidly na alternativní paliva a rozvoj čisté mobility. 

V rámci programu subjekt získá uvěrovou záruku Národní rozvojové banky pro úvěr na pořízení elektromobilu a stanice u spolupracujících uvěrových a leasingových společností. Po čerpání úvěru a doplacení vozidla u prodejce je subjektu vyplacen finanční příspěvek. 

Jakých vozidel se program týká? 

Podporovány jsou vozidla na čistě elektrický (BEV) nebo vodíkový (FCEV) pohon v kategorii M1 (osobní do počtu osmi míst) a N1 (nákladní nepřevyšující přípustnou hmotnost 3 500 kg) nebo N2 (nákladní nepřevyšující přípustnou hmotnost 4,25 t). 

Vozidlo musí být nové nebo dodáno do stáří 6 měsíců od prvního uvedení do provozu a nesmí mít najeto více než 6 000 km. 

Výše úvěrové záruky je následující: 

 • u kategorie M1 od 300 000 Kč až do 1 500 000 Kč, 
 • u kategorie N1 od 300 000 Kč až do 2 000 000 Kč, 
 • u kategorie N2 (omezeno do 4,25 t) a vodíkového pohonu od 300 000 Kč až do 2 500 000 Kč. 

Finanční příspěvek na nákup vozidla je kromě poskytnutí úvěrové záruky dalším bonusem programu ELEKTROMOBILITA. 

Výše příspěvku je: 

 • u kategorie M1 je příspěvek maximálně 200 000 Kč na jedno vozidlo, 
 • u kategorie N1 je příspěvek maximálně 250 000 Kč na jedno vozidlo, 
 • u kategorie N2 (omezeno do 4,25 t) a vodíkového pohonu je příspěvek maximálně 300 000 Kč na jedno vozidlo. 

Jakých dobíjecích stanic se program týká? 

Dle pravidel programu Elektromobilita je možné finanční příspěvek na neveřejnou dobíjecí stanici získat pouze při současném pořízení bezemisního vozidla v rámci tohoto programu.  

Dobíjecí stanice musí být umístěna v rámci podnikatelského areálu příjemce dotace a po dobu udržitelnosti projektu 24 měsíců může být využívána pouze příjemcem dotace a nesmí být využívána zákazníky příjemce dotace, např. na parkovišti, autoservisech nebo nákupních centrech). 

Výše úvěrové záruky na jednu dobíjecí stanici je následující: 

 • u dobíjecí stanice AC je to maximálně 100 000 Kč, 
 • u dobíjecí stanice DC s nabíjecím výkonem do 40 kW je to maximálně 250 000 Kč, 
 • u dobíjecí stanice DC s nabíjecím výkonem nad 40 kW je to maximálně 400 000 Kč. 

Finanční příspěvek na pořízení dobíjecí stanice pomocí úvěru je: 

 • u dobíjecí stanice AC je příspěvek maximálně 50 000 Kč na jednu stanici, 
 • u dobíjecí stanice DC s nabíjecím výkonem do 40 kW je příspěvek maximálně 100 000 Kč na jednu stanici, 
 • u dobíjecí stanice DC s nabíjecím výkonem nad 40 kW je příspěvek maximálně 150 000 Kč na jednu stanici. 

Maximální finanční příspěvek na dobíjecí stanici nesmí přesáhnout pořizovací cenu dobíjecí stanice bez DPH. 

Pro koho je program ELEKTROMOBILITA určen 

Program je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti. Mohou jej tak využít jak živnostníci (OSVČ), tak i malé, střední nebo velké podniky, kteří působí v různých oblastech a oborech podnikání, vyjma specifikovaných oborů, které jsou z programu ELEKTROMOBILITA vyloučeny. 

Těmi jsou výroba zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4), činnost heren, kasin a sázkových kanceláří (CZ-NACE 92) a činnost organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94). 

Jak podat žádost a kde požádat o úvěr 

Prvním krokem, poté co se rozhodnete program ELEKTROMOBILITA využít je výběr vozu a dobíjecí stanice. Od prodejce získáte nabídkovou cenu a s tou jdete do banky nebo leasingové společnosti požádat o úvěrovou smlouvu. V SECTRONU jsme zjišťovali, které banky poskytují komplexní služby svým klientům při nákupu nabíjecí stanice.  Nejlépe připraveni jsou v CSOB, Unicredit Bank, Raifeisenbank. Rádi vám poradíme i my v SECTRONu. 

Se sjednanou úvěrovou smlouvou už můžete podat žádost Národní rozvojové bance, která žádost vyhodnotí. Poté následuje čerpání zaručeného úvěru, doplacení vozidla a stanice a můžete požádat NRB o vyplacení příspěvku dotace na svůj účet. 

Veškeré potřebné formuláře pro žádosti i další informace o programu ELEKTROMOBILITA najdete na stránkách Národní rozvojové banky (https://www.nrb.cz/produkt/elektromobilita/ nebo https://www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/elektromobilita/) 

Další podmínky a specifika získání dotace na elektromobil nebo dobíjecí stanici 

Příspěvek bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla (vozidel) a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny dle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla dokládajícího vlastnictví pořizovaného majetku příjemcem podpory. Pokud bude součástí projektu pořízení dobíjecí stanice, tak tento příspěvek bude vyplacen spolu s příspěvkem na dobíjecí stanici, který bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po pořízení dobíjecí stanice a po předložení kupní smlouvy a dokladu o uhrazení kupní ceny dle této smlouvy. 

Finanční příspěvek je vyplácen v plné míře, pokud má klient volný limit v registru podpor de minimis. Nesmí být v insolvenci a nesmí mít vůči Národní rozvojové bance, ani jiným státním institucím dluh po splatnosti. 

V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku. 

Pořízení dobíjecí stanice se musí vždy vázat na pořízený vůz (nelze pořizovat více stanic v rámci projektu než je počet pořízených vozidel). 

Další projekt, tedy další úvěr/záruku, lze realizovat nejdříve za 6 měsíců od podání předešlého projektu. 

Záruku úvěru lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a délka ručení nesmí přesáhnout dobu 5 let. Příjemce dotace také po dobu ručení neplatí správci finanční záruky žádný poplatek.  

Výše úvěru je programem omezena na minimální výši 300 tisíc korun a minimální délka čerpání úvěru je 12 měsíců. 

Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025, nerozhodne-li poskytovatel jinak. 

další části článku vám představíme nabídku dobíjecích stanic. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů