Zpět

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření smlouvy

Řádným vyplněním a odesláním objednávky činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kdy má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď označenou jako „Potvrzení objednávky“, která obsahuje přesnou specifikaci objednaného zboží včetně cen a způsobu další komunikace. Tato automatická odpověď je pouze potvrzením o tom, že jsme obdrželi Vaši objednávku, není potvrzením o přijetí (akceptaci) objednávky ve smyslu následujícího odstavce.

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu potvrdí přijetí objednávky (telefonicky, či emailem) zaměstnanec společnosti SECTRON s.r.o. Veškeré nabídky umístěné v e-shopu jsou nezávazné a kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen akceptovat objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na e-shopu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, tak prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné.

Ceny zboží jsou denně aktualizovány. Lze si je ověřit u jednotlivých položek. Některé ceny jsou závislé na vývoji finančního trhu nebo dostupnosti zboží a z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na jejich změnu, vč. změny dodatečné, po obdržení objednávky. Ke změně ceny v již obdržené objednávce může dojít i v případě vyprodání zlevněného zboží nebo v situaci, kdy nezávisle na naší vůli dojde ke změně prodejní ceny objednaného zboží, zejména změnou v ceníku vydaného dovozcem. V případě změny ceny již obdržené objednávky Vás bez zbytečného odkladu o této skutečnosti budeme informovat (telefonicky či emailem). V případě že s koupí zboží za změněnou cenu nesouhlasíte, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v našich obchodních podmínkách.

Cenové kategorie:

Každý registrovaný kupující má nastaveny cenovou kategorie podle dohodnutých odběrů zboží. Cenové kategorie D1, D10, D100 a D500 jsou po dohodě s obchodníkem SECTRON s.r.o. nastaveny každému kupujícímu. Další cenové výhody je možné smluvně získat formou individuálních cen a nebo individuálních cenových kategorií.

Způsoby plateb:

- platba v hotovosti při převzetí zboží – dobírka

- platba kartou přes platební bránu GoPay

- platba převodem na účet u Komerční banky. Číslo účtu je uvedeno na faktuře. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena

Bankovní účty: 
CZK: 19-6354370217/0100
EUR: CZ22 0100 0000 8651 5699 0277 , SWIFT: KOMBCZPPXXX
USD: CZ07 0100 0000 8652 6952 0247, SWIFT: KOMBCZPPXXX

Vysvětlení pojmů: - platba převodem - znamená možnost zaplatit na náš účet v Komerční bance a to před samotným dodáním zboží nebo po dodání s určenou dobou splatnosti na základě rámcové smlouvy sepsané se společností SECTRON. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Způsob platby zboží uveďte v Komentáři objednávky.

Dodací podmínky (rozvoz zboží)

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místem podání zboží je sídlo společnosti SECTRON s.r.o.

Způsob dopravy a dopravné:

K přepravě vaši objednávky využíváme zásilkových služeb společnosti DPD, GLS, PPL, Česká pošta, UPS, nebo DHL.

Dopravce si jednoduše vyberete v nákupním košíku a při splnění finančního limitu v objednávce vám zajistíme dopravu ZDARMA.
Vaše objednávka bude vybraným dopravcem doručena buď přímo do firmy nebo na vybrané výdejní místo.

DPD tuzemsko – účtujeme dopravné ve výši  107,44 Kč bez DPH (tj. 130 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

GLS tuzemsko – účtujeme dopravné ve výši  95,04 Kč bez DPH (tj. 115 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

PPL tuzemsko – účtujeme dopravné ve výši  123,97 Kč bez DPH (tj. 150 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

Česká pošta, Balík na poštu - účtujeme dopravné ve výši 140,50  bez DPH (tj. 170 Kč s DPH). Objednávka nad 10.000 Kč doprava ZDARMA.

Poplatek za dobírkovné  41 Kč bez DPH (tj. 50 Kč s DPH) 

Osobní odběr – zboží si vyzvednete v Ostravě v sídle SECTRON – 0 Kč bez DPH (PO – PÁ 8:00 – 15:00 hod)


Způsob úhrady:

- hotově při osobním odběru - 0,- Kč bez DPH

- platba předem (proformafaktura) - 0,- Kč bez DPH

- platba převodem (vyžaduje schválení obchodního oddělní SECTRON) - 0,- Kč bez DPH

 -platba kartou online - 0,- Kč bez DPH

Řešení sporů:

Pro mimosoudní řešení stížností se mohou zákazníci obrátit na vedení společnosti. V případě sporu má zákazník právo obrátit se na kontrolní orgán – Českou obchodní inspekci, nebo na soud.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím jsou k řešení vzájemných sporů mezi kupujícím a prodávajícím příslušné obecné soudy, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

U smlouvy na dodání zboží nebo služeb uzavřených se společností SECTRON s.r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Josefa Šavla 1271/12, PSČ 709 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14152, IČO 64617939 (dále také jen jako "SECTRON s.r.o." nebo "prodávající") distančním způsobem (na dálku, a tedy zejména prostřednictvím internetového obchodu), dále také jen "smlouva", může kupující, který je spotřebitelem, dále také jen "kupující", odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat formou jednostranného právního jednání prodávajícího. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Náklady vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo bude vráceno nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tímto vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení finančních částek poskytnutých dle kupní smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

SECTRON s.r.o. jako provozovatel serveru www.sectron.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

- Jméno a příjmení
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- emailovou adresu

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

- Jméno firmy
- Úplnou poštovní adresu
- Telefonické, případně faxové spojení
- IČO
- DIČ
- Bankovní spojení

Jako kupující souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů společností SECTRON. Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to jednostranným prohlášením adresovaným společnosti SECTRON. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Máte právo na přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci Vám bez zbytečného odkladu předáme. SECTRON má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

- požádat společnost SECTRON o vysvětlení,

- požadovat, aby společnost SECTRON odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost SECTRON odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost SECTRON uvedené žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Údaje o Vaší činnosti Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

SECTRON si váží Vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetového eshopu www.sectron.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Ostatní

Prodávající prohlašuje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Zásady ochrany osobních údajů a informace pro subjekty údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ zde
Hotline: 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Pro listování v sekci posuňtevpravo / vlevo
Pro listování v sekci posuňte vpravo / vlevo
Varování
Zavřít