Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Co je to IoT Gateway?

IoT brána, známá také jako IoT gateway, je zařízení sloužící k propojení a řízení zařízení a senzorů v rámci Internetu věcí.

V telekomunikacích je primárním účelem brány (gateway) poskytnout most mezi různými typy komunikačních technologií. Tyto technologie se mohou lišit, pokud jde o typy připojení, rozhraní nebo protokoly. Například vaše internetová brána doma (router) spojuje vaši místní síť (LAN) s poskytovatelem internetových služeb (WAN). 

Ve světě IoT máme také takové routery, nazýváme je Iot gateway a hrají rozhodující roli díky tomu, že shromažďují data ze senzorů na okraji sítě a normalizují tyto data pro sdílení do cloudové služby Sectron Cloud. Gateway tedy vytváří jakýsi 'most' mezi senzory/aktory a samotným internetem. Případně fungují tak, že zařízení, které předtím nebylo možné připojit k internetu a komunikovalo pomocí nějakého již archaického rozhraní (např.: starší kotle, klimatizace, rekuperace) lze díky těmto specializovaným převodníkům modernizovat a vdechnout jim nový život!


 

Jaké jsou klíčové vlastnosti IoT Brány ?

Průmyslová brána (také nazývána průmyslovým gateway) je zařízení používané v průmyslových prostředích pro spojení, komunikaci a integraci různých zařízení a systémů. Jejím hlavním úkolem je umožnit sběr dat z různých senzorů, strojů, zařízení a systémů a následně tyto data analyzovat, zpracovávat a předávat dál pro různé účely.Většina zařízení IoT v sítích je dnes schopna agregovat data. (Například senzory v automobilové dopravě mohou agregovat data a odesílat je do analytické služby v cloudu.) Abychom však dosáhli samotné cloudové služby, musí tyto hloupé senzory nejprve odeslat všechna tato nezpracovaná data na IoT Gateway. 

Základní vlastnosti takové brány (Gateway) je tedy Komunikační  přemostění. Načtení dat ze senzoru pomocí nějaké standardizované sběrnice či protokolu a následné odeslání těchto naměřených dat do cloudové služby. IoT gateway však slouží také jako vyrovnávací paměť poskytující lokání uložení dat v případě výpadku sítě, tak aby nedošlo k mezeře v naměřených datech. Po opětovném připojení brána všechny tyto uložená data opětovně pošle na cloud a výpadek dat tak automaticky doplní.

V mnoha případech mohou být data ze senzoru nespolehlivá či ovlivněna působením rozdílných vlivů. IoT brány mají možnost data předběžně zpracovávat a odesílat tak čistá a filtrovaná data, bez toho, aby docházelo ke zbytečnému plýtvání datového balíčku, který je v případě IoT zařízení vždy podstatně limitován. Dodatečným benefitem je také větší úspora energie, v případě že modem zbytečně nepřenáší data, které by byly stejně zahozeny na straně cloudové služby. Gateway také poskytuje sofistikované techniky zabezpečení, pomocí specializovaných hardwarových čipů (tzv.: Secure Elementů) dokážou provádět zabezpečení konfigurace přímo na hardwarové úrovni (zabrání tak úniku dat, či neoprávněnému přístupu k zařízením).

Motem naší společnosti je Propojujeme stroje, abychom  lidem zpříjemnili život a proto vám již brzy nabídneme tyto klíčové prvky, které vám pomohou připojit vaše stávající I nová zařízení do světa internetu.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů