Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Rozdíl mezi modemem a routerem

Ačkoli modemrouter vypadají jako podobná zařízení, každý plní různé funkce. Modem není totéž jako router, a pokud potřebujete spolehlivé připojení k internetu je dobré znát rozdíly mezi těmito zařízeními. V  našem článku vám vysvětlíme co je modem a co je router, a v čem se tato zařízení od sebe liší.

Co je modem?

Modem slouží jako spojení mezi internetem a počítačem. Je zodpovědný za překlad nebo převod signálů, moduluje a demoduluje internetový signál. Z počítače převede digitální signál na analogový, který putuje kabelovým spojením a na druhé straně jej opět převede na digitální signál, tedy jedničky a nuly.

Modem 
se připojuje k jakémukoli typu infrastruktury – kabelovému, telefonnímu, satelitnímu nebo optickému.

Modem je zařízení, které moduluje a demoduluje signál, používá se primárně pro přenos dat. Je vhodný pro připojení pouze jednoho zařízení a poskytnutí přístupu k Internetu. Modemy jsou buď integrované na základní desce, rozšiřující karta nebo externí hardware. Dělí se na  kabelové, ty pomocí kabelu RJ11 přenášejí signál, který zasílají prostřednictvím telefonní linky do počítače nebo na periferní zařízení. A dále na bezdrátové, ty zajistí připojení přes 2G (GSM), 3G (UMTS) a 4G (LTE) sítě.

' >modem.jpg" data-name="sectron_blog_modem.jpg" style="width: 400px;">Zjednodušený nákres funkce modemu

Co je router?

Router neboli směrovač je zařízení, které spojuje více sítí a směruje síťový provoz mezi nimi. Je umístěn mezi internetovým připojením a místní sítí.

Umožňuje zapojení více zařízení k internetu prostřednictvím jednoho fyzického připojení. Připojená zařízení mohou vzájemně komunikovat pomocí místní sítě. Router sleduje, jaký provoz jde do konkrétního zařízení v síti a ke každému zařízení přiřazuje IP adresu.

Zjednodušený nákres funkce routeru a místní sítě 

Srovnání, co které zařízení dělá

Modem je zodpovědný za překlad signálu a router je zodpovědný za vysílání, příchod a zabezpečení.

Modem může fungovat samostatně, zatímco router se spoléhá na to, že modem bude pracovat efektivně.

Router připojuje zařízení k internetu, pouze když je aktivní modem.

Modem připojuje pouze jedno zařízení k internetu, a to pomocí ethernetového kabelu, dnes také pomocí USB rozhraní. Pokud je však třeba připojit více zařízení je nutné použít právě router.

Modem předává data tak, jak je přijímá z internetu, aniž by je kontroloval.

Router je ve většině případů vybaven firewally, které prověřují data a zkoumají datové pakety.

Příklad routeru Robustel

Dva v jednom

V současnosti nemusíme hledat dvě samostatná zařízení, ale výrobci umí modem implementovat přímo do routeru.

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného modemu nebo routeru. Kontaktujte nás na obchod@sectron.cz.# modem vs router

# router vs modem

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů