Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Rozdíl mezi modemem a routerem

Jaký je rozdíl mezi modemem a routerem?

Ačkoli modemrouter vypadají jako podobná zařízení, každý plní různé funkce. Modem a router jsou oba nezbytnými zařízeními pro připojení k internetu. Modem není totéž jako router, a pokud potřebujete spolehlivé připojení k internetu je dobré znát rozdíly mezi těmito zařízeními. V našem článku vám vysvětlíme co je modem a co je router, a v čem se tato zařízení od sebe liší.

Co je modem?

Modem slouží jako spojení mezi internetem a počítačem. Je zodpovědný za překlad nebo převod signálů, moduluje a demoduluje internetový signál. Z počítače převede digitální signál na analogový, který putuje kabelovým spojením a na druhé straně jej opět převede na digitální signál, tedy jedničky a nuly.

Modem 
se připojuje k jakémukoli typu infrastruktury – kabelovému, telefonnímu, satelitnímu nebo optickému.

Bezdrátový modem umožňuje připojení k internetu bezdrátově, bez nutnosti použití kabelů. Tento typ modemu se často nazývá také WiFi modemem.

Kabelový modem umožňuje připojení k internetu prostřednictvím kabelu. 

V kombinaci s dalšími zařízeními, jako jsou routery, mohou modemy vytvářet celkově fungující a spojenou síť, která nám umožňuje komunikovat a přístupovat k internetu.

Zjednodušený nákres funkce modemu

Co je router?

Router neboli směrovač je zařízení, které spojuje více sítí a směruje síťový provoz mezi nimi. Je umístěn mezi internetovým připojením a místní sítí.

Kromě základního přesměrování dat router může nabízet další funkce, jako je síťová bezpečnost, správa kvality služeb (QoS) pro prioritizaci určitých typů dat, firewall pro ochranu sítě před neoprávněným přístupem a více.

Umožňuje zapojení více zařízení k internetu prostřednictvím jednoho fyzického připojení. Připojená zařízení mohou vzájemně komunikovat pomocí místní sítě. Router sleduje, jaký provoz jde do konkrétního zařízení v síti a ke každému zařízení přiřazuje IP adresu. Router rozpoznává cílovou adresu datových paketů a rozhoduje, kterou cestou je nejefektivnější je doručit.

Zjednodušený nákres funkce routeru a místní sítě 

Srovnání, co které zařízení dělá

Modem je zodpovědný za překlad signálu a router je zodpovědný za vysílání, příchod a zabezpečení.

Modem může fungovat samostatně, zatímco router se spoléhá na to, že modem bude pracovat efektivně.

Router připojuje zařízení k internetu, pouze když je aktivní modem.

Modem připojuje pouze jedno zařízení k internetu, a to pomocí ethernetového kabelu, dnes také pomocí USB rozhraní. Pokud je však třeba připojit více zařízení je nutné použít právě router.

Modem předává data tak, jak je přijímá z internetu, aniž by je kontroloval.

Router je ve většině případů vybaven firewally, které prověřují data a zkoumají datové pakety.

Příklad routeru Robustel

Dva v jednom

V současnosti nemusíme hledat dvě samostatná zařízení, ale výrobci umí modem implementovat přímo do routeru.

Modem vs router

Zatímco modem slouží jako brána, která přináší internet do vašeho domova, router zajistí, že toto připojení je efektivně a bezpečně distribuováno mezi různými zařízeními. 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného modemu nebo routeru. Kontaktujte nás na obchod@sectron.cz.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů