Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Robustel App Center

Náš partner v oblasti průmyslových routerů a IoT, Robustel, nabízí možnost rozšíření funkcionality svých zařízení využitím nových aplikací z jejich nabídky. Samozřejmě všechny tyto aplikace lze nainstalovat do Vašich Robustel zařízení naprosto zdarma. Pokud v seznamu vypsaném níže nenaleznete aplikaci, kterou potřebujete, je možné využít vývojového kitu Robustel SDK pro naprogramování vlastní aplikace za plné podpory Robustelu. Pro větší zakázky dokonce Robustel nabízí zdarma naprogramování dané aplikace a její otestování.


Jaké aplikace Robustel nabízí nyní?

Pomocí Robustel App Center lze nainstalovat následující aplikace:

Sniffer – Aplikace určená pro zachytávání a diagnostiku dat v síti. Sniffer se nachází v každém Robustel routeru a je díky němu možné přečíst všechna data, která v síti prochází. Zobrazení těchto dat se děje například pomocí aplikace wireshark. Touto diagnostikou můžete zjistit, zda sítí proudí data která mají a tím lze objevit nechtěnou aktivitu, jako např. útok na síť či nepovolené využití sítě.

DATA-Guard V2 – Umožňuje tři hlavní funkce. První funkcí je SMART REBOOT, která pomáhá vyřešit problém s roamingem SIM karet, které se běžně napojují na špatnou adresu. Zasláním jedné SMS na router se vymažou tyto špatné adresy z paměti a dojde k restartu a následnému nalezení nejlepšího připojení.

Dalšími funkcemi je nastavení datového limitu, po jehož dosažení se data vypnou, aby nedošlo k jejich přetečení a neočekávaným poplatkům.

Třetí funkce umožňuje vypnout nebo zapnout datový přenos pomocí SMS a tím zajistit, že budou data využívána jen v době, kdy je jejich využití potřeba.

VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol slouží k zajištění stálého připojení i v případě, že router selže. Jedná se totiž o jakousi síť routerů vystupujících pod stejnou virtuální adresu. Na tuto adresu se zákazník připojí a pokud router, na který bylo jeho připojení směrováno selže, přepne se jeho připojení na nový router v této síti. Pokud je v dosahu připojení více routerů, VRRP může zajistit i rovnoměrné vyvážení zátěže mezi tato zařízení.

QoS – Quality of Service aplikace kontroluje a spravuje různé části sítě pro její funkcionalitu. Jedná se o věci jako chybovost, propustnost, zpoždění přenosu, dostupnost atd. Za využití této aplikace lze tyto komponenty analyzovat a upravit. Například je možné nastavit prioritu připojení pro různá zařízení. Tím se zajistí, že data, která potřebujete přenášet co nejrychleji a nejspolehlivěji, nebudou závislá na aktivitě na síti.

Captive Portal – Jedná se o webovou stránku, na kterou se uživatel dostane, pokud se chce přihlásit do sítě. Na této stránce lze nastavit, aby se uživatel registroval, shlédl reklamu, souhlasil s podmínkami využití sítě nebo se autorizoval pomocí SMS. Po splnění stanovené podmínky je uživateli povoleno využití sítě. 

WLAN Multi AP – Jednoduchá aplikace, která umožní přidávat více Access Pointů na jeden router. Lze zkombinovat s dalšími aplikacemi a tím na jeden AP nastavit zaheslovaný přístup pro zaměstnance a na druhý omezený přístup přes Captive Portal pro zákazníky. Access Pointy lze také schovat pro běžné uživatele a umožnit tak připojení pouze těm, kteří znají jeho název, tzv. SSID.

DDNS – Dynamická DNS umožňuje připojení do sítě bez nutnosti pořízení statické IP adresy. Dynamická IP adresa, která se periodicky mění a je přiřazena poskytovatelem internetu, se zabalí do DNS názvu např. www.sectron.cz a uživatel tak má způsob, jakým danou síť spolehlivě najít bez znalosti přesné IP adresy v daný čas.

SNMP – Simple Network Management Protocol je jednoduchý protokol pro monitoring zařízení připojených do sítě a jejich statusu. Pokud například napojíte do sítě zařízení jako tiskárna, SNMP ji najde, ukáže ji v síti a zobrazí její stav. Stavem se u každého zařízení myslí jestli je ON/OFF a pak následně unikátní stavy jako stav barvy v tiskárně.

Robustel dále nabízí i možnost změnit jazyk rozhrání pomocí jednoduchého nahrání souboru. Routery mohou také podporovat nejrůznější protokoly VPN, které slouží pro vzdálené, zabezpečené připojení zařízení do virtuální. Zařízení tak na druhém konci světa může mít zabezpečený přístup do interní sítě firmy. Protokoly, které jsou podporovány nyní jsou: DMVPN, L2TP, PPTP a další.

To nejlepší na konec.

Robustel také vyvinul vlastní cloudovou platformu RCMS, která umožňuje správu všech jejich zařízení na dálku. Lze tak kontrolovat pozici zařízení, spotřebu dat, měnit nastavení na dálku, přistoupit do příkazového řádku, přehrát firmware nebo spravovat různé VPN a další. Jedná se o kompletní řešení, které mnoho zákazníků považuje dnes již za nutnost. Obzvláště, pokud vlastní více zařízení ve vzdálených lokalitách. Pomocí RCMS je totiž možné uložit nastavení jednoho routeru a jednoduše jej nahrát do tisíců dalších.

V případě zájmu o návod pro instalaci jakékoliv aplikace zmíněné v tomto článku nebo dalších dotazů, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení obchod@sectron.cz nebo naší technickou podporu hotline@sectron.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů