Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

NÚKIB varuje před zařízeními pro vzdálené měření pocházející ze zemí mimo EU

NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) vydal v souvislosti se vzrůstající hrozbou kybernetických útoků varování před zařízeními využívající technologie pro přímé měření elektřiny typu B, C1, C2 a C3 vyrobených mimo EU nebo využívajících technologie nebo komponenty pocházející ze zemí mimo EU.

Celá zpráva ke stažení

Mezi možné dopady narušení bezpečnosti technologií přímého měření na zajišťování dodávek elektrické energie patří zejména ovlivnění měření a odesílání chybných dat a odpojení odběrného místa od elektrické energie. Opětovné zapojení takového odběrného místa může znamenat fyzickou přítomnost pracovníka v místě odběru a může tak dojít k časovému prodlení obnovy dodávky elektrické energie.

Maximální hrozbou je pak při hromadném odpojení tisíců odběrných míst až narušení stability přenosové soustavy, které může vést k blackoutu na značném území.

Výše uvedené dopady se mohou týkat až 5,5 milionů elektroměrů, potažmo odběrných míst.

Zajištění energetické bezpečnosti patří mezi strategické cíle České republiky. Snížení hrozeb napadení systémů pro přímé měření je použití komunikačních prvků od evropských výrobců. Takovým je například francouzská společnost Thales, výrobce bezdrátových komunikačních modulů Cinterion™. Společnost SECTRON je významným evropským distributorem modulů Thales Cinterion.

V dnešní době se technologie dálkového odečítání netýkají jen elektroměrů. Jsou součástí měřičů tepla, vodoměrů, plynoměrů a jiných smart zařízení např. tracking a tracing. Všude tam je menší nebo větší riziko zneužití dat nebo omezení provozu. Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost by výrobci neměli brát na lehkou váhu, neboť vývoj na nových komponentech je dlouhodobý proces a vynakládá mnoho úsilí. Kritickým okamžikem by mohlo být nařízení, které by zakázalo z bezpečnostních důvodů používání jiných než evropských dodavatelů. Stojí tedy za zvážení, jestli v rámci vývoje nezařadit do portfolia komponenty od evropských dodavatelů a paralelně nezačít pracovat na případné alternativě.

SECTRON se vždy snaží svým partnerům poskytovat podporu a support v oblasti vývoje. Neorientujete-li se v široké nabídce bezdrátových modulů Cinterion, rádi vám poradíme na základě vašich potřeb a společně vybereme vhodný modul pro váš projekt. Jsme k dispozici na emailu obchod@sectron.cz ale také na telefonu 556 621 030 nebo nás oslovte v chatu na této stránce.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů