Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Lone Worker Badge Plus je autonomní tracker od společnosti Teltonika

Lone Worker Badge Plus je autonomní tracker vybavený systémy pro určování polohy (GNSS), mobilní a datovou konektivitou (GSM) a Bluetooth 4.0 + LE. Supluje základní funkce mobilního telefonu. K zajištění plynulého chodu je potřeba pořídit si standardní SIM kartu o velikosti „microSIM“ s podporou hlasového a datového přenosu. Tracker je vybaven baterií s kapacitou 1050 mAh, senzory, GNSS přijímačem a dalšími RF moduly. Nabízí tak vysoce kvalitní hlasovou komunikaci, informace o poloze zařízení a několik dalších prémiových funkcí.


Toto unikátní zařízení může sloužit jako bezpečnostní prvek pro monitorování hodnotných předmětů, zásob, a hlavně zajištění bezpečnosti osob a zaměstnanců na pracovištích zejména při vykonávání rizikových povolání bez možnosti přímého dohledu nadřízeného.Jedná se například o pracovníky údržby, zaměstnance pracující mimo standardní pracovní dobu, záchranné služby, také jej mohou využívat horolezci, popř. domy s pečovatelskou službou a další. Oblast využití velmi souvisí s nastavením trackeru.
Data, která lze ze zařízení získat mohou také napomoci efektivnějšímu organizování a tím navýšit produktivitu zaměstnanců na daných pracovištích.

Jako oficiální distributor společnosti Teltonika jsme měli možnost si zařízení vyzkoušet a zde jsou naše dojmy a postřehy z testování.

Tracker je velmi rozmanitý, co se funkcí týče, je to bohužel na úkor složitosti konfigurace, která se nám zdá vhodná spíše pro pokročilejší uživatele.

Součástí balení je nabíjecí USB kabel a malý šroubovák.

Hlavní panel se skládá celkem z pěti programovatelných tlačítek. Tlačítka označené číslicemi 1, 2, 3 mohou sloužit jako náhrada pro vytáčení rychlé volby na přednastavená telefonní čísla. Dále je zde tlačítko označené (!). Jedná se o alarm, kterým lze v případě nutnosti odeslat GPS souřadnice s předvoleným textem buď formou SMS zprávy nebo pomocí datového přenosu na externí cloudové úložiště (server). V krajním případě jej lze využít jako tlačítko nouzového volání.

Pro vložení SIM karty je nutné oddělat celý kryt trackeru. Baterii známe z mobilních telefonů Nokia. Případná výměna vyjde na pár korun.

Tato jednodušší část by mohla nahradit chytré telefony v rukou malých dětí např. ve školách. Pomocí funkce Action on call lze zjistit informace o stavu zařízení nebo informaci o jeho poloze pouhým prozvoněním. Tracker zašle formou SMS přesné GPS souřadnice na telefonní číslo volajícího, dokonce i s odkazem na grafickou polohu v Google mapách. V případě problému si tak můžeme jednoduše ověřit, kde se vaše dítě nachází.

Přijatá SMS zpráva s datem, časem a GPS pozicí zařízení. Součástí zprávy je i link na Google mapy.

Krom obousměrné komunikace a alarmu lze využívat i další velmi užitečné funkce. Pojďme si je tedy ve stručnosti popsat. Jedná se o Geofence, MAN-down, on Demand Tracking, Over speeding, No movement Event a další.

Způsob přenosu informace probíhá buď okamžitě – formou SMS nebo data, která monitorujeme ukládáme do interní paměti, popř. využíváme externí cloudový server nebo kombinaci všech tří metod.

Stavové LED diody.

GPS systém je rozšířen o funkci Geofence. Jedná se o před-konfigurované oblasti nebo rádius o zvolené vzdálenosti, kde zařízení monitoruje vstup/výstup z dané zóny nebo mezi-zónní přechody. Zde bychom viděli možnost monitorování těžké techniky a drahého materiálu na rozsáhlejších staveništích.

Nastavení oblasti pro funkci Geofencingu

Pomocí vestavěných senzorů lze monitorovat, zda se zařízení nachází ve svislé nebo vodorovné pozici. Při změně úhlu (natočení) může dojít ke spuštění funkce Man-down, jenž snímá, zda daná osoba vybavená trackerem např. neupadla a tím tak zabránit neštěstí při nehodě. Personál domu s pečovatelskou službou by tak byl včas informován o stavu dané osoby a mohl včas jednat. Toto využití je oblíbené u seniorů nebo osob s momentální indispozicí. Tracker lze nastavit, aby monitoroval pohyb nebo stacionaritu zařízení a následně upozornil oprávněnou osobu, když se zařízení nebo objekt, na kterém je tracker umístěn dá do pohybu.

Další užitečnou funkcí je měření rychlosti pohybu – funkce Over speeding. Příslušné upozornění (akce) se spustí po překročení stanoveného rychlostního limitu. Zaměstnavatelé v logistice by mohli analýzu jízd využít pro prevenci před sankcemi za nedodržování stanovené rychlosti na silnicích.

Zařízení obsahuje I/O, pomocí kterých je monitorováno x druhů veličin např. stav baterie, status GNSS, síla GPRS signálu, teplota, vlhkost a jiné. Na základě sběru dat těchto veličin lze provádět určitá opatření.

Tracker také dokáže sbírat informace z přidružených BLE senzorů a následně tyto data ukládat na patřičná úložiště. Můžeme prověřit, zda na pracovišti není příliš zima/horko, vlhko a podobně.

Zařízení je opravdu malé. Vejde se do kapsy a má i očko na poutko.

Správa přístroje probíhá pomocí SMS zpráv nebo za pomoci Teltonika konfigurátoru. Zařízení se buď připojí k PC přes microUSB port nebo bezdrátově pomocí vestavěného Bluetooth. Aktualizace FW zařízení je uživatelsky velmi jednoduchá a lze provést hned několika způsoby. Buď využijeme FOTA WEB, konfigurátor (USB/BT) nebo Teltonika Mobile App.

Teltonika vytvořila tématické video, týkající se aktuální situace s COVID-19. Popisuje jednu z možností uplatnění trackeru GH5200 ve firmách, kde prostřednictvím kombinace podporovaných technologií dokáží monitorovat sociální odstup jednotlivých zaměstnanců tím, že mapují jejich přesnou polohu. V případě narušení vymezeného osobního okruhu, je zařízení schopno zaměstnance zvukově upozornit, že se dopouští narušení doporučené osobní vzdálenosti.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů