Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Jaká je cena wallboxu?

Častou otázkou, na kterou se zákazníci ptají je kolik stojí wallbox? Zjednodušeně lze říct, že cena wallboxu se odvíjí od provedení a každý zákazník má trochu jiné potřeby. Wallbox se zásuvkou bude levnější než wallbox s integrovaným kabelem. A wallbox se dvěma kabely pro nabíjení dvou elektromobilů současně bude zase dražší než stejný wallbox s jedním nabíjecím bodem.


Zjednodušeně lze říct, že cena wallboxu se pohybuje v rozmezí 17 000 Kč až po 23 000 Kč bez DPH za wallbox s jedním nabíjecím bodem a 34 000 až po 45 000 Kč bez DPH za doublebox (wallbox se dvěma nabíjecími body). Za rozšířené funkce jako je využití cloudu pro vzdálené řízení a monitoring nebo OCCP protokol si pak připlatíte cca 14 000 Kč k základním modelům.

Je to při pořízení wallboxu konečná cena nebo budu platit ještě něco?

Cena wallboxu je konečná s cenou na webu. Musíte ale počítat s tím, že pokud nemáte pro potřeby nabíjení v pohodlí domova v garáži potřebnou elektroinstalaci, budete muset investovat i tady. Součástí stavební připravenosti je dostatečně dimenzovaný elektrický rozvaděč nebo pořízení druhého rozvaděče jen pro potřeby nabíjení, do kterého se instaluje podružný elektroměr, jistič a proudový chránič zajišťující přepěťovou ochranu objektu. 

Dalším krokem je vytipování vhodného místa umístění wallboxu a do tohoto bodu je potřeba přivedení elektrického kabelu CYKY 5×2,5, nebo CYKY 5×4 (v závislosti vzdálenosti wallboxu od rozvaděče nebo druhu nabíjecí stanice - wallbox/doublebox).

Instalace wallboxu musí být provedena pouze pracovníkem, který má potřebnou certifikaci.

U nás zakoupený wallbox vám nainstalujeme. Naši interní technici mají profesní kvalifikaci pro montáž a zapojení nabíjecích stanic pro elektromobily.


Abyste mohli wallbox používat jste povinni požádat revizního technika o vystavení revizní zprávy.  

Je možné v ČR získat dotaci?

Ano, v České republice vstoupil v listopadu 2021 v platnost nový dotační titul Nová Zelená úsporám, Ekomobilita. Informace o titulu najdete v tomto odkazu.

Podporovány jsou pouze nabíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při nabíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu. Nabíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k danému rodinnému domu a je ve vlastnictví žadatele. Nabíjecí stanice nemohou být určeny pro veřejnost nebo komerční provoz za účelem výdělku. Výše dotace pro fyzické osoby je 30 000 Kč na jeden nabíjecí bod a lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

Kromě fyzické osoby mohou o dotaci žádat také vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek. Zde je maximální výše dotace 45 000 Kč na jeden nabíjecí bod a podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě.

Přehled všech wallboxů, které můžete pořídit s příspěvkem z programu jsme pro vás zařadili do kategorie Nová zelená úsporám - Ekomobilita.

Jak zažádat o dotaci?

Žádost podává vždy vlastník rodinného domu nebo společenství vlastníků. My v SECTRONu vám můžeme pomoci s přípravou kompletní dokumentace k žádosti o dotaci, dodáme vám nabíječku s intuitivním ovládáním. Zabezpečíme realizaci, oživení i revizi nabíjecí stanice a proškolíme vás, jak wallbox ovládat.

Nyní již máte ucelenou představu o ceně wallboxu. Pokud plánujete pořízení nabíjecí stanice pro elektromobil do své garáže nebo domu, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na emailu obchod@sectron.cz nebo telefonu +420 556 621 030. Jsme vám plně k dispozici, včetně technického oddělení, které je připraveno řešit i případné otázky v rámci poprodejního servisu. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů