Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Jak bude internet věcí (IoT) užitečný pro naši planetu

Vytvoření sítě propojených inteligentních „věcí“ učiní lidstvo produktivnějším než kdy dříve. Spisovatel Andrew McAfee ve své knize More From Less zpochybňuje široce rozšířený předpoklad, že lidstvo drancuje planetu až do záhuby. Spíše tvrdí, že jsme více efektivnější. Potvrzují to oficiální údaje. V USA zůstávaly průměrné výnosy kukuřice relativně nízké od 19. století do 30. let 20. století. V období od roku 1940 se zvýšily více než pětinásobně. Průmyslová výroba se nestává jen efektivnější, ale je také šetrná k životnímu prostředí. Dle údajů americké vlády látky znečišťující ovzduší klesly mezi lety 1970 a 2019 o 77 procent. Jak je to možné?
Existuje jednoduchá odpověď: inovace. Jak říká McAfee: "Stává se to proto, že zdroje stojí peníze, které by společnosti raději neutrácely, a technický pokrok pořád nabízí nové způsoby, jak produkovat více plodin a zároveň méně utrácet za hnojiva.

Jak bude internet věcí užitečný?

Internet věcí, co to je?  Internet věcí propojuje jednotlivá zařízení pomocí internetu, Díky IoT (internetu věcí) se zařízení stávají chytrými. V průmyslovém IoT stále více zařízení přechází z „hloupých“ na „chytrá“. Senzory a jiná chytrá zařízení mezi sebou plynule sdílí užitečná data a na jejich základě přizpůsobují procesy v reálném čase. Tyto úpravy dělají procesy rychlejší a efektivnější.

Chytré zemědělství


Zemědělský průmysl se stává důležitějším než kdykoli předtím. Ve skutečnosti existuje jedna konkrétní technologie, která umožní řadu vylepšení. Tou je právě internet věcí (IoT). Senzory, které jsou umístěné na poli nebo zabudované do zařízení, v reálném čase zprostředkovávají zemědělcům užitečné informace o stavu půdy a hospodářských zvířatech. Pomáhají zemědělcům rozhodovat o tom, kam rozdělit úsilí a zdroje. Senzorové sítě automatizují sběr a výměnu klíčových provozních dat z terénu. S využitím řešení IoT technologií pro zemědělství mohou pěstitelé na dálku sledovat a spravovat systémy odkudkoli a kdykoli. Mezi další výhody IoT v zemědělství patří lepší kvalita a skladování potravin, úspory energie, distribuce, monitorování ovzduší a monitorování půdy (teplota, slanost, PH a voda úrovně). Řešení IoT umožňují pěstitelům využívat data ze senzorů a zvýšit výnosy a efektivitu.Tato zemědělská revoluce může ale nastat pouze tehdy, bude-li spolehlivé připojení i ve vzdálených regionech. V minulosti to bylo obtížné. Technologie 5G ale všechno změní. Venkovské oblasti pravděpodobně získají nízkopásmové 5G připojení“, které bude mít menší kapacitu, ale rozšíří se do dříve neobsluhovaných oblastí.

Inteligentní vozy

Jednou z důležitých témat v IoT je automobil. Propojený – obvykle elektromobil je šetrnější k životnímu prostředí než jeho benzinový ekvivalent. Důvodů je více. Začněme u zdroje energie. Elektromobily snižují emise ve fázi výroby i při používání. Výzkum z univerzity v Nijmegenu zjistil, že celoživotní emise elektromobilů mohou být o 70% nižší, pokud elektřina, na kterou jezdí, pochází převážně z obnovitelných zdrojů. Dalším důvodem je prediktivní údržba. Pokud senzor analyzuje data vozidla a diagnostikuje závadu, může informovat servisního pracovníka. Lze tak předcházet poruchám a závadám automobilu. To u nepřipojených vozů na benzínové paliva není možné. Elektrická auta nekomunikují jen se svými výrobci. Mohou také komunikovat mezi sebou např. ohledně dopravních systémů, osvětlení, parkování, napájení. To vše umožňuje urbanistům provádět úpravy v reálném čase a pomáhají tak řidičům vyhnout se dopravním zácpám a úzkým místům. Efektivní provoz také snižuje emise.
Ve městech jsou na vzestupu také dopravní prostředky jako jsou elektrokola a skútry. Společnosti zabývající se sdílením kol umožňují uživatelům zapůjčení kola, stačí kliknout na QR kód na řídítkách, poté se kolo odemkne. Toto umožňují IoT senzory umístěné na kolech.

Logistika chladícího řetězce


Dle průzkumu se třetina ročně vyrobených potravin vyplýtvá. Zbytky těchto potravin často putují na skládku, kde se uvolňují skleníkové plyny, a to je špatně. Zkombinujte to s energií potřebnou k růstu, skladování a přepravě – a vzniknou až 3 miliardy tun oxidu uhličitého ročně. Většině plýtvání se lze vyhnout. Jídlo hnije, protože se příliš zahřeje nebo mu trvá příliš dlouho, než dorazí na místo určení. Zjevným řešením je udržovat produkty ve správných podmínkách „z farmy na vidličku“. V současnosti ve většině případů pracovníci kontrolují zboží citlivé na teplotu a zaznamenávají je na papír nebo do tabulky. Netřeba dodávat, že tento systém je neefektivní a náchylný k chybám. Nyní, díky IoT, mohou vestavěné teplotní senzory kdykoli sledovat kolísání teploty, předávat výsledky do cloudu a provádět neustálé úpravy.

IoT přispěje ke zlepšení životního prostředí

Může technologie IoT pomoci napravit škody způsobené na přírodním prostředí? Řada projektů již vykazuje dobré výsledky. Dobrý příklad se týká včel. Podle některých odhadů se počet včelstev od roku 1962 snížil o 90 procent. Jednou z příčin této poruchy zhroucení včelstev (CCD) je roztoč jménem Varroa destructor. Pomoci mohou pesticidy. Svět ale nechce a nepotřebuje další pesticidy. Svět potřebuje včely. Díky IoT technologii lze úhynu včel zabránit. Společnost Eltopia vyvinula chytrý rám úlu s názvem BeeSafe, který sleduje teploty úlu a zabraňuje roztočům v množení. Když jsou prahové hodnoty splněny, rám odešle příkazy zpět do ovladače pro zvýšení tepla ve specifických oblastech úlu a sterilizuje larvu roztočů.

IoT má vývojové výhody, které lze maximalizovat, aniž by byla ohrožena komerční života schopnost. Velkým plusem IoT je, že umožňuje oběhové hospodářství, ve kterém se odpadní materiály používají k vytváření nových produktů. Uvedeme pět příkladů, které to umožňují.

Sledování

IoT senzory sdílejí informace o identitě, umístění nebo jedinečném složení produktu.

Monitorování

Senzory internetu věcí sdílejí informace o použití, stavu nebo prostředí produktu. To zahrnuje výstrahy a oznámení.

Ovládání

Výrobci mohou na dálku ovládat funkčnost produktu prostřednictvím softwaru na základě předem definovaných možností. To zahrnuje zasílání pravidelných aktualizací.

Optimalizace

 Podniky mohou provádět průběžná vylepšení operací pomocí pokročilých algoritmů.

Vývoj designu

Návrh produktu nebo služby lze zlepšit na základě datové zpětné vazby z jiných fází životního cyklu. To zahrnuje funkční upgrady a vývoj nových produktů a služeb.

Společnost SECTRON má v nabídce bezdrátové moduly pro inteligentní řešení vašich projektů. 

V kategorii SMART řešení nabízíme čidla neboli senzory, IoT převodníky, meteostanice, SMS Bránu a jiná zařízení, která jsou určená k propojení s platformou SECTRON Cloud. Jedná se o chytrá zařízení, jenž díky technologii IoT můžete snadno ovládat i vzdáleně pomocí svého telefonu nebo je jednoduše připojíte k centrální jednotce. Smart zařízení vás upozorní na překročení limitních hodnot a vy můžete včas zabránit neočekávaným událostem a případným škodám.

Rádi vám poradíme s výběrem zařízení do vašich projektů. V případě zájmu o naše produkty nás kontaktujte.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů