Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Co znamená pojem 5G mobilní síť?

O 5G mobilní síti slýcháme v posledních letech stále častěji. 5G neboli síť páté generace je telekomunikační standard pro nové mobilní sítě, které ve všech ohledech překonávají stávající 4G sítě. 5G v porovnaní s předcházejícími generacemi dokáže poskytnout výrazné navýšení přenosové rychlosti v obou směrech (až 10x) a výrazné snížení doby odezvy. Ve výsledku 5G síť umožní spolupráci mnoha zařízení v jednom novém průmyslovém standardu. Umožní také snadné 5G připojení různých zařízení do tzv. internetu věcí a rozvoj cloudových služeb, autonomních vozidel, robotiky i virtuální reality. Předpokládá se, že 5G sítě dají základ pro vznik nových odvětví průmyslu a zefektivní ty staré. Díky vysokým přenosovým rychlostem a minimální odezvou umožní 5G využívat nejmodernější technologie prakticky odkudkoliv. 

Jaké frekvence a antény se používají pro 5G?  

S rozdělením frekvenčního spektra je to v případě 5G poměrně složitější. K dispozici budou 2 rozsahy frekvencí. První rozsah, tzv. FR1, bude pokrývat frekvence do 6 GHz, z nichž část je již používána předchozími systémy mobilních telefonů. 5G sítě v této oblasti budou mít k dispozici kanály o šířce 100 MHz. Výsledkem by měl být až 50% nárůst rychlosti oproti LTE. 

Výrazná změna nastane v oblasti kmitočtů nad 6 GHz. Jedná je o rozsah 26–86 GHz (tzv. milimetrové vlny), přičemž pro Evropu je dispozici pásmo 24,25–27,5 GHz. Tato spektra jsou prakticky nevyužitá a umožňují nasadit 400 MHz široké kanály. To dovoluje dosahovat na přenosové až 20 Gb/s s odezvou 1 ms.  

V případě jak nižších, tak vyšších frekvencí pro 5G bude potřeba volit vhodnou anténu. Jelikož jsou obě pásma poměrně široká do úvahy přicházejí širokopásmové antény, které doposud nebylo velmi potřeba. V oblasti nižších frekvencí nedojde k výrazným změnám při návrhu vhodných antén. 5G antény v této oblasti nejsou technologicky limitované, mezní frekvence většiny konektorů jsou vysoko za hodnotou 6 GHz, proto není nutno čekat výrazné změny, co se antén týče. 

Výraznější změnu lze očekávat ve vyšších frekvencích 5G. V oblasti milimetrových vln pro 5G, vzhledem k vysokým frekvencím, bude možné navrhovat výrazně menší antény, na druhou stranu velké množství klasických konektorů jsou limitované frekvencí 20 GHz. V současnosti je technologie 5G připojení jen na úplném začátku, proto je k dispozici omezený výběr antén, který se ale postupně bude rozšiřovat. Základní 5G antény má SECTRON již nyní v aktuální nabídce.   

Novinka, kterou technologie 5G využívá je tzv. massive MIMO. V jednoduchosti to znamená, že na straně základnové stanice (BTS) bude masivní množství antén, které budu drasticky zvyšovat propustnost i efektivitu celé sítě. Novinka pro 5G je také tvz. metoda Beamforming, neboli tvarování rádiových paprsků. Základové stanice budou opatřeny chytrými anténami skládajícími se z desítek miniaturních vysílačů a přijímačů, které budou pracovat tak, aby vytvořily intenzivní a směrově zaměřený paprsek, který se tak vyhne rušení a zajistí spolehlivé spojení. Tyto paprsky se pochopitelně budou neustále měnit podle vzájemné polohy a zařízení a budou schopna udržovat stabilní spojení i v ípadě pohybu. 


Fámy a hoaxy okolo 5G 

5G je zbraň proti lidstvu a vše kolem 5G vysílačů umírá.  

Vědecká obec říká, že technologie 5G je bezpečná. Hlavní příčina vzniku konspiračních teorií je nepochopení směřování vyzařovaných paprsků aktivními anténami do míst, kde jsou koncová zařízení. Třeba se však zamyslet, že technologie 5G bude operovat na stejné vlnové délce, na které roky fungovalo televizní vysílaní s řádově vyššími vysílacími výkony. Třeba si také uvědomit, že každá technologie má určité hygienické normy, které musí být dodrženy. Podle některých názorů představují milimetrové vlny zdravotní riziko pro člověka i přírodu. Současný stav vědeckého poznání nicméně u hypotéz o genotoxických nebo karcinogenních účincích vysokofrekvenčního záření vyskytujícího se v běžném prostředí neprokázal ani příčinnou souvislost, natož vysvětlení možného mechanismu působení. 

Koronavirus se šíří pomocí 5G sítí, NESMYSL! 

Žvanilové často poukazují na nesmyslné, nesouvisící dopady technologie 5G na lidské zdraví. Neexistuje vědecký důkaz, který by prokázal vliv elektromagnetického vlnění na lidský imunitní systém nebo na strukturu DNA. Rádiové vlny 5G sítí nejsou ionizující, což znamená, že nepoškozují DNA uvnitř buněk, jak to dokážou rentgenové paprsky, gama paprsky a UV paprsky. Dávno před vypuknutím pandemie tuto technologii testovali i jiné země, např. Jižní Korea. Faktem zůstává, že COVID-19 je kapénkový virus, který se přenáší kašlem, kýcháním či kontaktem skontaminovaným povrchem, nemá teda nic společné s 5G nebo jinou rádiovou technologií. ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů