Hotline: +420 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Co jsou to switche?

Switche a routery mají rozdílné úkoly a funkce, které společně zajišťují plynulý a efektivní přenos dat. Switch neboli přepínač je zařízení, které propojuje více zařízení v  jedné síti pomocí LAN portů a tím vytváří strukturu sítě (topologii sítě). Síťový switch koordinuje provoz dat na síti mezi jednotlivými adresáty v jedné síti. Posílá data na porty, pro která jsou data určeny. Switch neumí vytvářet podsítě a jinou složitou topologii. Pro tyto účely je třeba využít router. Jedná se o aktivní prvek v síti, který umí vytvářet různé sítě a podsítě, komunikuje s vnější sítí (přístupem na internet) a vytváří zabezpečení lokální sítě a podsítí.

Switch Teltonika TSW200

Topologie sítě popisuje rozmístění sítových prvků (router, switch, rozbočovač, opakovač atd.) v rámci počítačových sítí.  

Domácí routery obsahují LAN porty pro drátové propojení, WiFi přijímač/vysílač pro bezdrátovou komunikaci a dokáží vaše zařízení v síti (televizi, tiskárnu, počítač, aj.) propojit. Máte-li více zařízení v jedné síti, ale router nemá dostatek LAN portů využijete právě switch, který vám zajistí rozšíření sítě o další aktivní zařízení.  

Některé LAN switche jsou vybaveny technologií PoE (Power over Ethernet), která umožňuje přes ethernetový kabel jak přenos dat, tak napájení zařízení, která jsou připojená k síti. PoE Switch minimalizuje množství kabelů v počítačové síti a zároveň vám šetří náklady za napájecí zdroje a kabeláž. 

Ethernet switch s technologií Power over Ethernet (PoE) umí přenášet elektrický proud spolu s daty, což umožňuje napájení zařízení, jako jsou IP kamery, telefony nebo bezdrátové přístupové body, přes síťový kabel.

Mezi další funkce switche se řadí VLAN sítě, které zajišťují rozdělení počítačové sítě do logických celků a technologie QoS (Quality of Service), která obstarává spravedlivé rozdělení šířky pásem mezi připojené klienty a tím nedochází k zahlcení switche a ke snížení kvality přenosu dat. 

Síťový switch bývá nejčastěji osazen porty: 

• 10/100Base-T tento port dosahuje přenosové rychlosti 100Mbit/s
• 10/100/1000Base-T, jeho maximální přenosová rychlost činí 1000 Mbit/s
• SFP umožňuje připojení optických kabelů

SECTRON nabízí několik druhů průmyslových robustních switchů lišící se rychlostí a počtem LAN nebo SFP portů. 

Switch Teltonika TSW100

Na trhu je celá řada síťových zařízení pro zajištění komunikace a přenosu dat:  

Opakovač (repeater) 

• Používá se k zesílení signálu 
• Přijímá a zesiluje signál, nemá žádnou paměť 
• Pmožňuje zvětšit vzdálenost mezi uzly (stanicemi) sítě 

Přepínač (switch) 

• Inteligentní hub 
• Posílá signál pouze na porty, pro které je signál určený 
• Také pracuje se směrovou tabulkou (CAM tabulka -> zjistí si MAC adresu a zařadí si ji do tabulky k nějakému portu, když pak přijdou nějaké data na určitou MAC adresu, tak si tu adresu vyhledá v té tabulce a přes ten port to pošle) 
Switch je víceportové zařízení 

Směrovač (router) 

• Propojuje rozlehlé počítačové sítě – různé typy lokálních sítí, připojení lokální sítě k rozlehlé atd 
• Inteligentnější než bridge 
Router směruje v sítích dle IP adres  
• Komunikuje s WAN 

Vybrat vhodný switch nebo jiné zařízení vám rádi poradíme. Kontaktujte nás na obchod@sectron.cz. 

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů