Zpět

Antény

Víte co znamenají nejzákladnější pojmy ve světě anténní techniky?

Aktivní a pasivní anténa

Antény dělíme na aktivní a pasivní. Rozdíl mezi aktivní a pasivní anténou je ten, že součástí aktivní antény je integrovaný zesilovač, který zesiluje signálovou úroveň. Aktivní antény se mohou používat pro příjem, tak i vysílání a je potřeba je napájet. Nominální hodnoty napájení se pohybují zhruba v rozmezí 2,2-5 V. Častým příkladem aktivních antén bývají antény GNSS. Pasivní anténa je bez zesilovače. V našem článku vám poradíme, jak si správně vybrat anténu.

Typy kabelů a konektorů

Pro správnou funkci antény je zásadní výběr typů kabelů a konektorů. Konektor slouží jako mechanické spojení mezi anténou a RF systémem. Kabel slouží k přímému spojení přenosového vedení VF signálu. Výběr kvalitního kabelu a konektoru napomáhá výsledné efektivitě celého anténního systému.

Uchycení antén

Nabízíme širokou škálu způsobů uchycení: lepící, montážní, šroubovací, magnetické a pájecí.

Frekvenční pásmo

Frekvenční pásmo (nazývané také kmitočtové pásmo) znamená souvislý interval frekvencí, vymezený dolní a horní mezní frekvencí. Rozdíl obou mezních frekvencí se nazývá šířka pásma. Pro každou mobilní technologii je dle zákona přiděleno konkrétní frekvenční pásmo.

Pásma pro mobilní komunikaci dělíme na 

  • GSM pásmo (nebo označováno jako 2G pásmo)
  • UMTS pásmo (nebo označováno jako 3G pásmo)
  • LTE pásmo (nebo označováno jako 4G pásmo)
  • NR pásmo (nebo označováno jako 5G pásmo)

Na dalších frekvencích fungují další technologie jako ISM, GPS, GLONASS, WiFi atd.

Úroveň signálu

Úroveň signálu se udává v jednotkách dBm a představuje poměr aktuální úrovně signálu k referenční hodnotě 1mW. Základem bezdrátového přenosu informace je anténa, která slouží k přijímání a vysílání radiokomunikačního signálu. Anténu je potřeba volit vhodně, tak aby vyhovovala požadavkům na instalaci a měla požadované vlastnosti. Ne nadarmo se v anténní technice využívá pořekadlo, nejlepší zesilovač je anténa samotná, protože využití předzesilovačů může způsobit další problémy.

Útlum

Útlum (ztráta) představuje pokles intenzity signálu. Udává se v decibelech (dB). Útlum je nežádoucí, často je zapříčiněn nepřizpůsobením přenosového VF systému, ať již se jedná o ztráty způsobené impedančním, polarizačním nepřizpůsobením, také se může jednat o útlum vložný např. na koaxiálním kabelu (který narůstá úměrně k délce kabelu), spojkách, rozbočovačích a konektorech.

Impedance

Jedná se o komplexní odpor kladený střídavému proudu, jenž je složený ze dvou složek reálné rezistance R a imaginární neboli jalové reaktance X. Jednotkou impedance je ohm Ω, obvykle se značí velkým písmenem Z.U antén nabývá zpravidla 50 někdy 75 Ω.

VSWR

Parametr VSWR je poměr, který číselně vyjadřuje míru impedančního přizpůsobení vstupních svorek antény k vedení (dále vysílači a příjmači), ke kterému je připojena. Obvykle se počítá s hodnotou impedance 50 Ohm. Aby byl zachován co nejefektivnější přenos energie anténou, musí se poměr blížit hodnotám 1:1. Pokud anténa není přizpůsobena, dochází k odražení energie. Odražené vlny pak mohou vytvořit vlnění stojaté. Dochází k útlumu impedančním nepřizpůsobením, dále k nadměrnému zahřívání, v horším případě k poškození vysílací/příjmací části.

S11

S11 neboli vstupní činitel odrazu je označení poměru energie odražené a postupné vlny, udává se v dB. Nedocházelo by tak k odrazům energie, ale k effektivnímu přenosu. Hodnota odražené energie od vstupních svorek antény je vyjádřena v dB a nabývá záporných hodnot - ideálně co nejzápornějších. Ideální anténa by měla mít hodnotu S11 rovnu nekonečnu → anténa by byla ideálně impedančně přizpůsobena. VSWR 1:1.

Zisk

Zisk je jeden z nejdůležitějších parametrů antény a charakterizuje především její účinnost. Zisk udává zvýšení intenzity signálu a úzce souvisí s její směrovostí. Anténa je pasivní prvek a její zisk je dosažitelný (na rozdíl např. od zisku zesilovače) výhradně na úkor zvýšení její směrovosti. Udává se v jednotkách dBi a dBd v závislosti na použité metodě měření.

Účinnost antény

Účinnost antény se vyjadřuje jako poměr anténou vyzářeného výkonu Pv k dodanému výkonu Pz. Výsledná hodnota se pak udává v %.

Všesměrová a směrová anténa

Směrovost antény je prezentována směrovým (vyzařovacím) diagramem. Vyzařovací diagram je reálně trojrozměrný, avšak v praxi se ve většině případů znázorňuje 2D prostorovým řezem ve vertikální nebo horizontální rovině. Z tohoto diagramu se určuje veledůležitý parametr s názvem úhel záření antény. Je to úhel vyzařovacího maxima, který je vymezen dvěma hodnotami, které odpovídají poklesu maxima intenzity pole o 3 dB.

Polarizace antény

Polarizace představuje další podstatný faktor při výběru a instalaci antény. Zpravidla se snažíme, aby prostorová orientace byla vždy stejná jako polarizace přijímané vlny. Pokud jsou různé, dochází k značnému útlumu přijímaného signálu a hovoříme o tzv. polarizačním nepřizpůsobení. Polarizace se používají vertikální či horizontální, známe ale také např. polarizaci kruhovou aj.

GPS technologie

GPS je nejpřesnější navigační systém, který umožňuje pomocí elektronického přijímače připojeného k anténě určit přesnou polohu na mapě. GPS lokace umožňuje v automobilech používání navigací, sledovacích zařízení, knih jízd.

GSM technologie

GSM jedná se o buňkovou síť, do které se mobilní telefony připojují prostřednictvím nejbližší buňky. GSM funguje na několika radiových frekvencích. Skupina GSM navrhla systém, který používá digitální technologii 2. generace (2G), díky níž lze uskutečňovat telefonní hovory, zasílat krátké textové zprávy SMS a datové přenosy. Použití SIM karty umožňuje snadnou změnu mobilního telefonu.

WiFi technologie

WiFi sítě jsou dnešní standard - využívají pásem 2,4 a 5 GHz. Technologie WiFi se používá pro lokální propojení zařízení (síť LAN) a také hlavně pro připojení k internetu. WiFi sítě jsou primárně určeny pro domácnosti, antény by měly být koncipovány tak, aby dobře přenášely signál od směrovačů a modemů směrem k daným zařízením, které se do této sítě připojují.

5G technologie

5G sítě postupně nahradí, případně rozšíří dnes velmi oblíbené LTE sítě. Vyznačují se vyšší přenosovou rychlostí a výrazným snížením doby odezvy. 5G antény mají využití v M2M, IoT zařízeních a IoT systémech.

GNSS technologie

GNSS (Global Navigation Satellite System) je označení pro satelitní systémy, které se používají pro přesné určení geografické polohy. Je to tedy souhrnné označení pro technologie Galileo, GPS, GLONASS a BeiDou. Galileo je polohový systém Evropské unie, který dosahuje přesnosti jednoho metru. Využívá frekvence v okolí 1575.42 MHz, 1278.75 MHz a 1189 MHz. Systém je momentálně v testovací fází a plné nasazení se očekává koncem letošního roku. Systém GPS je globální polohový systém vlastněný a provozovaný Spojenými státy, poskytující přesnost přibližně na 3 metry. Zároveň je tento systém nejznámější. GPS využívá mnoho kanálů, avšak civilnímu obyvatelstvu je k dispozici kanál L1 s frekvencí 1575,42 MHz. GLONASS je globální družicový polohový systém využívaný ruskou armádou. S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. Systém je vyvíjen od roku 1976 a pro civilní obyvatelstvo je k dispozici na frekvenci 1602 MHz. Poslední dostupný systém BeiDou je polohový systém Čínské lidové republiky. Primárně je dostupný pro asiopacifický region. Plnohodnotné pokrytí pro celý svět se očekává v roce 2020. Systém je dostupný na frekvencích 1575.42 MHz, 1176.45 MHz a 1268.52 MHz.

LTE technologie

Celý název zkratky LTE je Long Term Evolution. Technologie LTE navazuje na současnou 3G síť (UMTS) a přináší několik vylepšení. LTE je takzvaný rychlý internet pro komunikaci pro mobilní zařízení a datové terminály. LTE je založena na sítích GSM/EDGE a UMTS/HSPA. V České republice se pro LTE používají tři frekvence 800, 900 a 1800 MHz.


Hotline: 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Hotline: 599 509 599

Obchodní oddělení: +420 556 621 030, obchod@sectron.cz

Přihlášení k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Pro listování v sekci posuňtevpravo / vlevo
Pro listování v sekci posuňte vpravo / vlevo
Varování
Zavřít